VOIS-podden

En kristen podcast om Bibeln

VOIS-podden är en kristen podcast om Bibeln som hjälper dig att växa i din tro. Vi sänder varje vecka. Lyssna här eller i någon av våra kanaler.
Tema: Den Helige Anden

Den Helige Anden – Vilka gåvor finns det, och vilken har jag? – #83

10 september 2021

Vi har nu nått slutet på temat Den Helige Anden. Vilka gåvor finns det och hur vet man vilken gåva man själv har?

Gå till avsnittet
Tema: Den Helige Anden

Den Helige Anden – Andens gåvor, fel vs rätt sätt att se på dem – #82

2 september 2021

Det är dessa gåvor som gör att det kristna livet blir mer spännande att leva. Men det finns också felaktiga sätt att se på gåvorna.

Gå till avsnittet
Lyssnarfråga

Lyssnarfråga – Kan icke-kristna vara goda eller måste man vara kristen för att bli god? – #81

22 juni 2021

“Jag behöver inte Gud för att vara god”. Stämmer det? Är det bara kristna som är goda eller kan personer som inte tror också vara det?

Gå till avsnittet
Tema: Den Helige Anden

Den Helige Anden – Om Andens frukt, vad det är och hur man får tag i det – #80

10 juni 2021

Kristendomen handlar inte primärt om att bli en god eller bra människa. Det handlar istället om att bära frukt. Men vad betyder detta egentligen?

Gå till avsnittet
Tema: Den Helige Anden

Den Helige Anden – 3 sätt den Helige Anden ger liv på – #79

16 maj 2021

Den Helige Anden är “hjälparen”, men han är så mycket mer än så. Han är den som ger livet, inte bara en gång utan vid 3 olika avgörande tillfällen.

Gå till avsnittet
Tema: Den Helige Anden

Den Helige Anden – Vad gör han? – #78

29 april 2021

I det här avsnittet går vi igenom olika saker som den Helige Anden gör i den kristnas liv och vad hans syfte är.

Gå till avsnittet
Tema: Den Helige Anden

Den Helige Anden – Vem är han? – #77

23 april 2021

Men vem är den Helige Anden? I det här samtalet pratar vi om det du behöver veta för att kunna leva ditt kristna liv tillsammans med den Helige Anden.

Gå till avsnittet
Serie: Feltolkat

Feltolkat – Den oförlåtliga synden: Att häda mot den Helige Anden – #76

15 april 2021

Om den oförlåtliga synden: Att häda mot den Helige Anden. Vad betyder det egentligen? Har inte Gud förlåtit oss ALLA synder?

Gå till avsnittet
Tema: Förlåtelse

Förlåtelse – På vilka grunder förlåter Gud, och förlåter han alla synder? – #75

30 mars 2021

Ser Gud mellan fingrarna och sopar våra synder under mattan? Och hur rättvist är det att vissa människor blir förlåtna?

Gå till avsnittet
Tema: Förlåtelse

Förlåtelse – Att få förlåtelse från Gud – #74

15 mars 2021

Detta är kanske den viktigaste typen av förlåtelse och något som vi alla behöver. Vi pratar också om begreppet synd och vad det betyder.

Gå till avsnittet