VOIS-podden

En kristen podcast om Bibeln

VOIS-podden är en kristen podcast om Bibeln som hjälper dig att växa i din tro. Vi sänder varje vecka. Lyssna här eller i någon av våra kanaler.
Tema: Normalt

Normalt – Alla har en story – #87

23 november 2021

Har du nån gång hört någons story och önskat att du hade något lika häftig att berätta? Om du växt upp som kristen och känt så, då är det här avsnittet för dig.

Gå till avsnittet
Tema: Normalt

Normalt – Att vara fylld av Anden – #86

15 november 2021

Vi pratar om hur de första kristna såg på att vara uppfylld av Anden, och vad som är skillnaden mellan detta och att bli döpt i Anden.

Gå till avsnittet
Tema: Normalt

Normalt – Att ledas av anden – #85

4 november 2021

Vi kommer under flera veckor tillsammans gå igenom Apostlagärningarna för att ta reda på hur ett normalt kristet liv ser ut.

Gå till avsnittet
Tema: Överlevnadskit

Överlevnadskit – Vad är det jag tror på egentligen? – #84

27 september 2021

Om någon gav dig 15 minuter av sitt liv och frågade dig om vad du som kristen egentligen tror, vad hade du då svarat?

Gå till avsnittet
Tema: Den Helige Anden

Den Helige Anden – Vilka gåvor finns det, och vilken har jag? – #83

10 september 2021

Vi har nu nått slutet på temat Den Helige Anden. Vilka gåvor finns det och hur vet man vilken gåva man själv har?

Gå till avsnittet
Tema: Den Helige Anden

Den Helige Anden – Andens gåvor, fel vs rätt sätt att se på dem – #82

2 september 2021

Det är dessa gåvor som gör att det kristna livet blir mer spännande att leva. Men det finns också felaktiga sätt att se på gåvorna.

Gå till avsnittet
Lyssnarfråga

Lyssnarfråga – Kan icke-kristna vara goda eller måste man vara kristen för att bli god? – #81

22 juni 2021

“Jag behöver inte Gud för att vara god”. Stämmer det? Är det bara kristna som är goda eller kan personer som inte tror också vara det?

Gå till avsnittet
Tema: Den Helige Anden

Den Helige Anden – Om Andens frukt, vad det är och hur man får tag i det – #80

10 juni 2021

Kristendomen handlar inte primärt om att bli en god eller bra människa. Det handlar istället om att bära frukt. Men vad betyder detta egentligen?

Gå till avsnittet
Tema: Den Helige Anden

Den Helige Anden – 3 sätt den Helige Anden ger liv på – #79

16 maj 2021

Den Helige Anden är “hjälparen”, men han är så mycket mer än så. Han är den som ger livet, inte bara en gång utan vid 3 olika avgörande tillfällen.

Gå till avsnittet
Tema: Den Helige Anden

Den Helige Anden – Vad gör han? – #78

29 april 2021

I det här avsnittet går vi igenom olika saker som den Helige Anden gör i den kristnas liv och vad hans syfte är.

Gå till avsnittet