Hopp

Perfekt

Perfekt – Din svaghet kan bli din största tillgång – #29

Vi är tränade i att dölja våra svagheter och highlighta våra styrkor. Men tänk om våra svagheter faktiskt kan vara vår största tillgång?

Läs mer
Hopp

Hopp – Min själs ankare – #23

Livet bjuder oss på många överraskningar. För att inte drifta iväg behöver våra liv vara förankrade i något som inte rubbas när livet händer.

Läs mer
Hopp

Hopp – När väntan blir utdragen – #22

Utdragen väntan gör något med oss. Vi pratar om vad vi kan göra när väntan blir olidlig och vilka tidsramar som är rimliga att ha.

Läs mer
Hopp

Hopp – Mitt enda hopp – #21

Den här veckan startar vi ett nytt tema som handlar om Hopp. I första avsnittet lägger vi en grund och pratar om varför Jesus är vårt enda hopp.

Läs mer